Miljford  System

MILJFORD-system består av systembeskrivningar och elektroniska system för administration, styrning-, hantering- och kontrollfunktioner av fordon i firma- och yrkestrafik.
 
Systemen bygger på erfarenheter från krav, behov och intentioner från upphandlare och utförare av transporter inom både person- och godstrafik samt miljö och kvalitet i transportarbetet.

MILJFORD – Management - Systemmall

Ledningssystem för fordonshantering

Miljford management systemmall består av ett antal dokument, förlagor och en systemstruktur som visar hur ett ledningssystem för fordonshantering kan utformas.

 

Systemet byggs digitalt och implementeras på egen hand eller med hjälp av våra handledare. MF-M kan enkelt integreras i andra befintliga ledningssystem eller utgöra ett eget ledningssystem för styrning av företagets fordonsflotta.

 

MF-M består av tre kapitel med ett antal avsnitt. Systemet byggs upp med utgångspunkt från beskrivningen och anpassas till den aktuella verksamheten.

 

Förlagorna ska endast ses om förslag på hur en rutin eller riktlinjer kan utformas. Det är viktigt att ta bort de delar som inte är väsentliga för den egna verksamheten som lägga till delar som är av betydelse.

MILJFORD – Control (MF-C)

Fordonskontrollsystem

Fordonskontrollsystemet – MF-C är ett webbaserat verktyg/system som används för att kontrollera och styra företagens/organisationernas fordonsflottor.

 

Verktyget hjälper bland annat till med att hålla ordning på alla fordon specifikt, mäta miljöaspekter, varna för överträd-elser, hålla koll på inställelsetider, varningsfunktioner för överförbrukning med mera. MF-C vänder sig till både privata och offentliga företag och organisationer.

MF-C är integrerad med olika databaser som gör att kontroll- och spårfunktionerna alltid är uppdaterade. MF-C kan fås i olika varianter för att exempelvis passa till tung trafik där man bland annat kan avläsa drivmedelsförbrukning per tonkilometer eller för både lätta och tunga fordon med olika variabler och miljödata.

 

De olika varianterna innebär att det alltid utvecklas specifika anpassningar utifrån kundens behov.

 

MF-C kan ta in data från fordonens OBD2, Cambus, digitala förarstödsystem och elektroniska körjournaler och ger då ett verktyg där man kan följa och kontrollera fordon i realtid.

Integrationen med olika databaser gör att systemet alltid är uppdaterat.

 

Inom ramen för MF-C ingår miljörapporter med analyser (revisionsrapporter), en eller flera gånger per år.

Eftersom verktyget/systemet anpassas och skräddarsys efter kundens behov finns ett stort antal variabler, vilket medför att det är svårt att beskriva de olika utföranden som kan utvecklas.

 

Nedan redovisas systemet i sin bruttoversion.

Observera att systemet som redovisas nedan är en modell där informationen under respektive rubrik är fiktiv, tanken är dock att den ska vara så verklighetsnära som möjligt för att kunna återge systemets design och funktionalitet.

Förklaringar

I verktyget kan du själv välja vilken information som ska finnas under respektive exponeringsruta/textruta

EXEMPEL: Om du markerar rutan med texten 303 under rubriken Förvaltning visas alla uppgifter om förvaltningen, enheten, åkeriet eller avdelningen. Du kan även ändra på huvudrubrikerna i systemet från exempelvis Förvaltning till Enhet, Avdelning eller vad som är aktuellt.

När du markerar rutan/texten 9120 under rubriken Internnummer Int.nr. ser du alla interna uppgifter du behöver om det aktuella fordonet. Exempelvis extrautrustning, dragkrok, brandsläckare mm.

Om du markerar MZP067 under rubriken Registreringsnummer Reg.nr. kommer du in i VTRs fordonsregister och kan ta del av all grundinformation och tekniska data om fordonet.

I rutorna/texten under rubriken Körförbud finns markeringen N, Nej eller J, Ja. I de fall fordonet har körförbud är markeringen röd med ett J Du kommer då också att få ett meddelande på sms eller e-posten. En varningsfunktion med angivelse om vad som är fel!

När du markerar texten (datum) under rubriken Besiktning får du fram det senaste besiktningsprotokollet. Här kan du också få bevakning med varnings-/meddelandefunktion när fordonet ska in på besiktning genom direktuppkoppling till besiktningsföretag

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING