EUs nya koncessionsdiriktiv

January 9, 2018

Med anledning av EU:s nya koncessionsdirektiv har det införts en helt ny lag för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner - LUK. De viktigaste förändringarna är att det i den nya lagen är obligatoriskt att annonsera upphandlingar av tjänstekoncessioner och att sådana upphandlingar kan överprövas.

Förenklat kan man säga att en koncession innebär att leverantören får i uppdrag av den upphandlande myndigheten att utföra tjänster åt någon annan, som också är den som betalar leverantören. Tidigare har tilldelningen av tjänstekoncessioner lite förenklat bara omfattats av de grundläggande principerna. Vad gäller byggkoncessioner har det däremot funnits vissa förfaranderegler i tidigare LOU.

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING