ESPD systemet, leverantörsprövning.

November 5, 2017

Det så kallade ESPD-systemet är den nya ordningen för leverantörsprövning vars första steg innebär att den upphandlande myndigheten tillhandahåller ett ESPD-formulär. I det kan leverantören lämna en egenförsäkran istället för att lämna in alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis redan i samband med anbudet eller anbudsansökan. Under systemets andra steg har den upphandlande myndigheten en möjlighet att begära in bevis från de 

Syftet med ESPD-systemet är att minska den administrativa bördan för leverantörer vid offentliga upphandlingar. De förenklingar som systemet medför förväntas sänka tröskeln för att delta i offentliga upphandlingar, framförallt för små och medelstora företag. När fler företag deltar i upphandlingar ökar konkurrensen, vilket även gynnar de upphandlande myndigheterna.

 

Ladda ner vägledning 17:5 ESPD

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING