20 största nya kontorshusen

October 30, 2017

Stadsförnyelse handlar idag i stor utsträckning, eller kanske främst om att skapa nya bostäder. Men även arbetsplatser är en viktig beståndsdel för att kunna skapa en levande och dynamisk stadsbildning. I ett läge där konjunkturen är stark och näringslivet är fortsatt expansivt, är också incitamenten att satsa på nya kontorsytor starka.

När Fastighetsvärlden i våras sammanställde projektmarknaden i de tre storstäderna konstaterade vi att det i pipeline då fanns närmare 2 miljoner kvadratmeter kontorsyta. Ett sådant material är alltför omfattande att presentera i vidstående lista.

Därför har vi begränsat urvalet genom att endast presentera de ytmässigt största, några nyss påbörjade och några snart avslutade, men som byggs just nu. Där har vi valt att ta med både ren nyproduktion och större om- och tillbyggnationer. Företag som bygger stort år sig själva är inte med, som exempelvis Axis i Lund som bygger kontor om 42.000 kvm (med Fojab som arkitekter).

I listan understryks framför allt Stockholmsområdets totala dominans på kontorssidan. Värt att notera är att de redovisade ytorna endast avser kontorsytor, projekten kan vara, och är i många fall, betydligt större sett till totalyta. Topplistan är ursprungligen publicerad i magasinet Fastighetsvärlden Nr 7-8/2017.

 

Länk till listan:  20 största kontorsbyggen

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING