Regeringen stärker PTS

September 26, 2017

Regeringen har idag den 21 september gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att vidta åtgärder som säkerställer myndighetens långsiktiga arbete avseende säkerhetsskydd och informationssäkerhet för att bättre möta förändrade och framtida krav som ställs. Regeringen har i budgetpropositionen därför avsatt 13 miljoner kronor årligen åt PTS för insatser inom områdena samt för arbete med civilt försvar.

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING