Det kunde drabba vilken myndighets som helst.

September 8, 2017


Statsförvaltningen behöver ett samordnat synsätt och system för IT. Det skulle inte bara minska kostnaderna – utan också se till att uppgifter som finns i systemen inte hamnar på servrar i främmande land och hanteras av personal utan säkerhetsklassning

 

Det totala haveri av hanteringen av databaser som inträffade på Transportstyrelsen kan inte komma som en överraskning för någon som arbetat inom statsförvaltningen. Det förefaller inte finnas någon strategi för hur myndigheterna skall förhålla sig till informationsteknologi, och om det finns någon så är det inget som kommuniceras till medarbetarna eller efterlevs i styrningen. 

Det förefaller snarast som att våra myndigheter har fritt fått utforma sina IT-strategier, eller låta bli att utforma strategier, och låta slumpen, enskilda medarbetare och konsulter göra ett lapptäcke av system. Att säkerheten skulle fallera var snarast en tidsfråga och det finns skäl till självkritik för alla oss som arbetat inom statsförvaltningen utan att reagera. Vi har dock blivit försäkrade om att konsulterna varit medvetna om att de hanterar känsliga uppgifter.

Samtidigt som det skulle kunna finnas ett värde i en mångfald av strategier inom olika delar av statsförvaltningen anser jag att vinsterna med en gemensam statlig mall och framförallt en centraliserad myndighet som förser andra myndigheter med de system som behövs skulle vara oändligt mycket större. Inom myndigheterna finns i allmänhet ett behov av system för att hantera ärenden processer och ibland produkter på ett rättssäkert och effektivt sätt. Om alla myndigheter skulle använda samma system skulle denna upphandling endast behöva göras en gång.

Vidare skulle en central IT-förvaltning kunna upphandla ett för statsförvaltningen unikt operativsystem med tillhörande appar som ersätter exempelvis Office. Ett unikt, men gemensamt operativsystem, skulle innebära säkerhetsmässiga fördelar och en möjlighet att på varje myndighet justera grundsystemet efter behoven. Dessutom skulle det förmodligen löna sig snabbt, eftersom man inte skulle behöva betala licenser för operativsystem och appar. En central IT-förvaltning skulle naturligtvis kunna handla upp tjänster i enlighet med EU:s regler, men skulle kunna se till att inte samma arbete görs flera gånger vid olika myndigheter. Exempelvis skulle en sådan myndighet kunna vara ensam motpart till förlagen vid upphandling av litteraturtjänster som universitet och andra kunskapsmyndigheter i dag upphandlar var och ett lärosäte för sig – till enorma kostnader.

Framförallt skulle en central IT-förvaltning kunna besitta sådan kompetens att det inte skulle hända att man skriver en upphandling på ett sådant sätt att känslig information hamnar på servrar i främmande land och hanteras av personal utan säkerhetsklassning.

En central IT-förvaltning skulle också kunna tillhandahålla mallar för den offentliga förvaltningens hemsidor; något som förenkla för medborgarna genom att man snabbt hittar på olika hemsidor och även för myndigheterna som inte behöver ha egna webbadministratörer. 

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING