Riksrevisionens kritik

August 27, 2017

Riksrevisionen kritiserar svenska myndigheters informationssäkerhet och arbete med känslig information. Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och gör oberoende granskningar av statlig verksamhet.Riksrevisionen har vid sin granskning gått igenom hur 9 olika myndigheter har utfört sitt arbete med informationssäkerhet och kommit fram till att informationssäkerhet bör prioriteras högre för att leva upp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, föreskrifter.”Granskningen visar att ledningarna delegerar ansvaret för informationssäkerhet utan att se till att de ansvariga har tillräckligt mandat eller tillräckliga resurser. Till stor del saknas den förståelse, delaktighet och det ansvarstagande som bör genomsyra hela verksamheten.”RiksrevisionenDe myndigheter som Riksrevisionen har granskat har varit Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket som har varit särskilt djupgående. Utöver dessa granskade de Affärsverket svenska kraftnät, Bolagsverket, Lantmäteriet, Post- och telestyrelsen, Sjöfartsverket och Statens tjänstepensionsverk.Läs artikel på riksrevisionens hemsida.

 

 

 

 

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING