Oväntat specialist på IT Säkerhet

August 27, 2017

Efter skandalen hos Transportstyrelsen vill regeringen se en "säkrare statlig it-drift genom ökad samordning". Uppdraget går något oväntat till - Försäkringskassan. En myndighet som har kritiserats hårt för att inte ens klara av sin egen kärnverksamhet.

Regeringen ger nu Försäkringskassan i uppdrag att "erbjuda och stödja en säker och samordnad it-drift inom statsförvaltningen" för att "höja it-säkerheten" på svenska myndigheter. Insatsen ska löpa fram till 2020 då den ska utvärderas - och eventuellt bli permanent.

 

- Det finns verksamhet som inte lämpar sig för privat it-drift. Vi måste därför bli bättre på att använda den kunskap som finns inom staten, säger civilminister Ardalan Shekarabi, i en kommentar.

 

"Rättsosäker" verksamhet
Men Försäkringskassan har fått hård kritik för att inte ens klara av sin egen kärnverksamhet.

Kritiken har bland annat handlat om att avslagen och indragen sjukpenning har ökat, att man dras med stora personalproblem och har stora brister i sitt egen system för att bedöma sjukpenning.

Verksamheten har kallats "rättsosäker" efter att bland annat forskare har konstaterat stora olikheter i hur man tillämpar gällande regelverk och i hur arbetsförmåga bedöms och utreds.

 

"Ligger i framkant"
Men socialminister Annika Strandhäll hävdar att Försäkringskassan "redan ligger i framkant" när det gäller it-utveckling inom staten och att det innebär att man har en hög "kompetensnivå" och "bra förutsättningar".

Redan i dag har Försäkringskassan ett "nära samarbete" kring it-lösningar med Pensionsmyndigheten och man ska nu vara "ett nav" i den digitala utvecklingen av svenska myndigheter.

Post- och telestyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att ta fram "en förvaltningsmodell inriktad mot säkra it-utrymmen för särskilt säkerhetskritisk verksamhet".

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING