Globalt perspektiv?

August 27, 2017

Hur ser det ut ur ett globalt perspektiv ?  Gällande t.ex GDPR & Molnet.
Cispe är en sammanslutning av leverantörer av molntjänster för infrastruktur som är verksamma i Europa. Ett av dess viktigaste syften är skapa riktlinjer för hur molnleverantörer ska tillhandahålla tjänster som uppfyller EU:s dataskyddsförordning (GDPR), som börjar gälla 25 maj 2018.

Redan i september förra året presenterade man ett utkast till en ”uppförandekod” för leverantörer av infrastrukturtjänster i molnet. Men i våras tog det fart på allvar, när 31 molntjänster som ska följa uppförandekoden presenterades.

 

Tillbaka till Datasäkerhet...

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING