ÄTA hantering ofrånkomligt..

August 27, 2017

Vid större entreprenader är det nästan ofrånkomligt att det blir ändringar och tillägg, ofta benämns dessa ÄTA (ändrings och tilläggsarbeten), andra benämner dem plusminusarbeten.  ÄTA kan delas in i olika grupper, vilka kan vara:

 

ÄTA på grund av förändring i lagstiftning eller standarder och normer

Mängdjustering (eng. variations), förekommer endast i mängdkontrakt, mängdjustering betraktas inte som ÄTA.

 

ÄTA som entreprenören upptäcker som nödvändigt, men som inte ingick i avtalet.

Förbättringsförslag från entreprenören

 

ÄTA begärda av Beställaren

Det finns olika grundprinciper, som olika avtal tillämpar, principerna kan kombineras, dessa är:

Inga ÄTA tillåts

 

Entreprenören är skyldig att utföra ÄTA enligt någon eller några av punkterna 1 till 5.

Parterna måste träffa överenskommelse om villkoren för ÄTA innan dess arbetet påbörjas. Överenskommelser kan avse någon eller några av punkterna 1 till 5.

Beställaren har själv rätt att utföra ÄTA alternativt nyttja andra annan entreprenör för ÄTA, för någon av punkterna 1 till 5.

Entreprenören är skyldig att utföra ÄTA enligt någon eller några av punkterna 1 till 5 utan att överenskommelse om villkoren träffas, tvist om villkor får inte föranleda vägran att utföra arbete.

Villkoren avser oftast ändrat pris. Som regel vill en köpare förhandla ett villkor så sent som möjligt och en säljare så tidigt som möjligt, men inte alltid, om säljaren har svårt att bedöma konsekvenserna kan även säljaren vilja vänta.

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING