Skuldkrisen slår mot svensk byggindustri

August 25, 2017

Den pågående konjunkturavmattningen i svensk ekonomi drar ner byggindustrin till ett tomgångsläge, heter det i prognosen. Den konjunkturavmattning som tog sin början under fjärde kvartalet i fjol fortsätter i år.

– 2012 blir inget bra år tillväxtmässigt. Nästa år har förhoppningsvis de flesta frågetecknen kring skuldkrisen inom euroområdet rätats ut så att återhämtningen kan starta om, kommenterar Johan Deremar som är nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Bostadsinvesteringarna sjunker i år när nybyggandet minskar. Redan nästa år kommer dock bostäder åter att agera motor åt bygginvesteringarna när anläggningsbyggandet försvagas spår BI.

Bransch- och arbetsgivarförbundet konstaterar i prognosen att den svaga globala tillväxten dämpar utrikeshandeln samtidigt som hushållen fortsätter att hålla hårt i sina plånböcker. Den förlamande effekt på utvecklingen av bruttonationalprodukten, vilket skuldkrisen inom euroområdet ger upphov till, väntas dock avta i höst. Byggindustrierna räknar med att utvecklingen för svensk ekonomi blir något bättre nästa år.

Tillväxttappet leder således till att bostadsbyggandet minskar i år. Antalet påbörjade bostäder blir lägre under 2012-2013 än i fjol. I år ser också BI i sin polerade kristallkula att hushållens efterfrågan på så kallade ROT-tjänster minskar, något som medverkar till att ombyggnadsinvesteringarna sjunker.

Den svaga investeringstakten till trots räknar BI med att sysselsättningen i branschen biter sig kvar på nuvarande höga nivå, den högsta sedan början av 1990-talet.

 

 

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING