Juridik idag: Read more.

August 25, 2017

 

Den säkerhetsklassade ingenjören hos Försvarets materielverk, FMV, arbetade extra som pilot hos ett saudiarabiskt flygbolag – ägt av personer i regeringsställning och tillhörande kungahuset. Arbetsdomstolen slår ny fast att detta inte är förenligt med hans svenska anställning.

 

"Kan rubba förtroendet"FMV hänvisade till lagen om offentlig anställning och hävdade att bisysslan kunde rubba förtroendet för mannens opartiskhet i sitt arbete och skada FMV:s anseende.Mannens fackförbund Saco-S begärde att FMV:s beslut skulle upphävas och att AD, fram till dess att det finns en lagakraftvunnet avgörande, skulle bestämma att beslutet tills vidare inte skulle gälla.Enligt AD:s mening är det dock "tydligt" att det finns klara risker för en förtroendeskada.AD går på FMV:s linjeAtt mannen för närvarande är tjänstledig, och inte utövar den säkerhetsklassade anställningen, gör inte bisysslan temporärt tillåten – och bör inte heller påverka prövningen av om FMV:s beslut bör gälla eller inte under tvistetiden.AD avslår därför yrkandet om interimistiskt förordnande och vilandeförklarar målet i avvaktan på att tvisteförhandlingarna slutförts.

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING