Vi drivs av att leverera kompetens och kunskapsförsörjning genom

hela  verksamheten utifrån specifika strategiska och operativa utmaningar.

PartnerConcept hjälper företag att rekrytera de medarbetare som passar verksamheten.

Det för att säkerställa uppsatta mål och önskade resultat.

PartnerConcept – rekrytering hjälper kandidater och arbetsgivare att göra strategiska val för att uppnå sina mål. Det kan handla om att ta nästa steg i karriären eller att planera för eller att säkra kompetensen inom organisationen.


Att bibehålla och knyta till oss etablerade partners och specialister, inom en rad av kompetensområden, skapar i grunden vår affärsidé.
Vi sammanför specialister, chefer, projektledare och personal med attraktiva arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor.

Vår metod säkerställer att man hittar nya medarbetare med rätt personlighet och rätt kompetens. Personligt bemötande, kvalitetssäkring och transparens kännetecknar vårt arbetssätt för såväl kandidater som uppdragsgivare

Vi har genom våra partners och nätverk möjlighet att hitta

och  attrahera rätt kandidater på ett personligt och professionellt sätt. 

Det ger uppdragsgivaren en möjlighet att i stället lägga värdefull tid på kärnverksamheten. 

Vi samarbetar med företag inom:  HR, Bank & Finans, Ekonomi, IT, Fastighet, Bygg, Juridik samt Teknik och Industri.

Vill du veta mer ?.  Kontakta oss .

Arbetsgivare

Kandidater

 
 

Vi drivs av att leverera kompetens och kunskapsförsörjning genom

hela  verksamheten utifrån specifika strategiska och operativa utmaningar.

PartnerConcept hjälper företag att rekrytera de medarbetare som passar verksamheten. Det för att säkerställa uppsatta mål och önskade resultat.

Klicka här för att se vår modell >>

 

 

Vill du veta mer ?.  Kontakta oss .

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING