OFFENTLIG UPPHANDLING

steg 2 fördjupning

Vi levererar utbildningar med Aha-upplevelse

Utbildning Offentlig Upphandling, LOU (steg 2)

 

Pris: SEK 11 900 exkl moms

 

Utbildningen vänder sig till dig som har grundkunskap och en praktisk vana av anbudsförfarandet. Du har kanske både vunnit och förlorat och vill nu vässa din förmåga för att få ett bättre utfall. Utbildningsdagen ger en fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU), och hur upphandlingsprocessen ser ut. Föreläsaren behandlar de moment som ingår och tar upp relevanta exempel på hur reglerna tillämpas i praktiken och ger ökad förståelse för regelverket och den praktiska tillämpningen. Det ges stort utrymme för frågeställningar och diskussioner utifrån dina egna erfarenheter. 

 

Utbildningsmål är att du kan förstå och genomföra mer omfattande anbud och har en stabil grund i lagar och regler kring upphandlingsprocessen. 

 

Innehåll ​

  • Undantag från LOU

  • Förhandlingar som en del av anbudsförfarandet

  • Direktupphandlingar

  • Anbudspriser – hantering av låga anbudspriser, golvpriser m.m.

  • Ramavtal

  • Aktuell rättspraxis

  • Avtalstillämpning, uppföljning och ändring av upphandlade kontrakt

  • Skadestånd och överprövningar

  • Offentlighet och sekretess i upphandlingar och avtal

 

Utbildningen vänder sig främst till dig som redan arbetar med upphandling och som vill fördjupa dina kunskaper. Stort fokus läggs på praktiska exempel och frågor från deltagarna. För dig som är ny på området eller som behöver en mer grundläggande genomgång rekommenderar vi istället vår utbildningsdagen i Offentlig Upphandling, steg 1. 

 

Pris: 11 900 SEK exkl. moms

Plats: Elite PLAZA Hotel, Birger Jarlsgatan 29 i Stockholm

Föreläsare:  Advokat Jenny Kenneberg och jur.kand. Ponthus Andersson alt. jur.kand. Gustav Delén från Hellström advokatbyrå. ​

PartnerConcept AB har en lång erfarenhet av offentlig upphandling. Vi har tillgång till ett stort nätverk av utbildare och experter inom området. Vi känner till branschens utmaningar och kan möta de krav som anbudsgivare behöver känna till vid förändringar av lagar och förordningar. Det gör oss flexibla och effektiva som utbildningspartner.
Vi tar fram såväl kompetenshöjande punktinsatser inom juridik, ekonomi och ledarskap som skräddarsydda utbildningsupplägg för din organisation.

För mer info ring 08 506 362 93
Alternativt fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING