PartnerConcept's modell för våra konsultuppdrag är

enkel och effektiv samt att den har full transparens under processen.

Genom en mix av kompetens inom PartnerConcept, uppdragsgivarens branschkännedom och etablerade partners når vi projektens uppsatta mål.

Marknadsföring

”Med lagarbete når du toppen”

Försäljning

”Vatten på blomman”

Public Relations

Att synas och sola sig i glansen

 

Vi hjälper er med

-lösning, -struktur, -uppbyggnad, -genomförande, -uppföljning och analys.

Team-arbetet med utvalda partners säkrar en tryggare process och att full effektivitet uppfylls.

            Projekt  

      

             Mål

      

          Process    

      

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING