ENTREPRENADJURIDIK

AB04, ABT06, OCH ÄTA- HANTERING

Driv lönsamma entreprenader ​

Entreprenadjuridik: AB04,ABT 06 och ÄTA-hantering

Pris: SEK 8900 exkl moms
 

Utbildningen ger dig kunskap om grundläggande avtalsrätt, AB 04 och ABT 06. Vi tar upp nyheterna i lagar och regelverk. Du får kunskap om kontraktsarbeten, hinder och störning, kostnadsreglering för ÄTA - arbeten, besiktningsregler och motstridiga uppgifter. Utbildningsdagen ger dig värdefulla kunskaper om beställaren och entreprenörens skyldig- heter och rättigheter. Du får förståelse för samspelet mellan AB 04 och ABT 06.

Du får kunskap om avtalsrättens specifika betydelse för entreprenad- och konsultavtalet. Målet är att du ska kunna undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med entreprenader.

Innehåll

  • Grunder i Avtal och Entreprenadrätt

  • AB 04 och ABT 06, översikt över lagar och regler

  • ÄTA - arbeten, kostnadsreglering

  • Omfattning av kontraktsarbeten

  • Skadestånds - och ansvarsfrågor

  • Hinder och störning

  • Motstridiga uppgifter

  • Besiktningsregler

  • Tvist

  • Praktiska exempel, grupparbeten och utrymme för diskussioner

Ingår: frukost, lunch och fika. 

Utbildningsdatum: Se vår kalender

 

Utbildare:

Våra utbildare är specialister inom området med praktisk och teoretisk erfarenhet av entreprenader.

Logi: Vi anordnar med hotellalternativ i anslutning till utbildningen till rabatterat pris.

PartnerConcept AB har en lång erfarenhet av bygg- entreprenad juridik. Vi har tillgång till ett stort nätverk av utbildare och experter inom området. Vi känner till branschens utmaningar och kan möta de krav som företag behöver känna till vid förändringar av lagar och förordningar. Det gör oss flexibla och effektiva som utbildningspartner.
Vi tar fram såväl kompetenshöjande punktinsatser inom juridik, ekonomi och ledarskap som skräddarsydda utbildningsupplägg för din organisation.

Kontakta oss för kompletterande frågor eller bokning på tel: 08 506 362 93

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING