ENTREPRENADJURIDIK FÖRDJUPNING

AB04, ABT06, OCH ÄTA - HANTERING

Driv lönsamma entreprenader ​

Entreprenadjuridik Fördjupning
Pris: SEK 11 900 exkl moms

 

Entreprenadjuridikens fortsättningsutbildning anpassar vi löpande och tar upp det senaste inom entreprenadrätt. Du kan efter utbildningen lättare förebygga och hantera tvistsituationer och du får fördjupad kunskap om centrala bestämmelser i AB 04 och ABT 06 och lär dig att undvika fallgroparna vid kontraktsskrivning. Vi kombinerar teori och praktik, eftersom de frågeställningar som berörs i kursen oftast bygger på verkliga rättsfall. Utbildningen passar dig som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader. Du bör ha gått vår grundutbildning i Entreprenadjuridik, Entreprenadjuridik 1

Innehåll

  • Tolkning av kontraktshandlingar

  • Kalkylförutsättningar

  • Formaliteter och praktisk hantering av projekt pga ÄTA, hinder, störningar etc

  • Ekonomiska konsekvenser av skilda händelser

  • Skadeståndsrättens grundregler, skadestånd i entreprenader

  • Tvisthantering

Ingår: frukost, lunch och fika. 

Utbildningsdatum: Se vår kalender

 

Utbildare:

Våra utbildare är specialister inom området med praktisk och teoretisk erfarenhet av entreprenader.

Logi: Vi anordnar med hotellalternativ i anslutning till utbildningen till rabatterat pris.

PartnerConcept AB har en lång erfarenhet av bygg- entreprenad juridik. Vi har tillgång till ett stort nätverk av utbildare och experter inom området. Vi känner till branschens utmaningar och kan möta de krav som företag behöver känna till vid förändringar av lagar och förordningar. Det gör oss flexibla och effektiva som utbildningspartner.
Vi tar fram såväl kompetenshöjande punktinsatser inom juridik, ekonomi och ledarskap som skräddarsydda utbildningsupplägg för din organisation.

Kontakta oss för kompletterande frågor eller bokning på tel: 08 506 362 93

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING