January 9, 2018

Med anledning av EU:s nya koncessionsdirektiv har det införts en helt ny lag för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner - LUK. De viktigaste förändringarna är att det i den nya lagen är obligatoriskt att annonsera upphandlingar av tjänstekoncessioner o...

Please reload

Taggar

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING