October 27, 2017

Hur ditt företag kan gå från Cybersecurity till Cyber-Resiliens

En panel av IT-säkerhetsexperter delar deras insikter om cybersäkerhetsfrågor under ” Carousel AlwaysOn Technology Symposium”.

En panel cybersäkerhetsexperter som erbjöd tips om hur man kan bli mer motstånds...

October 25, 2017

Över 200 000 datasystem har drabbats. Helgens cyberattack beskrivs som den mest omfattande i historien. Men attacken är bara en i raden av allvarliga angrepp de senaste åren.   Såväl myndigheter som företag har drabbats av utpressningsviruset Wannacry. Den europei...

October 24, 2017

Trend Micro placerar sig återigen i toppen när det gäller att upptäcka intrångsförsök med en hundra procentig detektionskapacitet i det senaste testet som analysföretaget NSS Labs har genomfört.I testet var det bara Trend Micro och ytterligare en säkerhetsleverantör so...

October 3, 2017

Fyra gånger pengarna för att stärka IT-säkerheten
I en interpellationsdebatt i riksdagen uppgav justitieminister Morgan Johansson (S) att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får 40 miljoner kronor i anslag nästa år för att stärka samhällets motståndskraft...

September 26, 2017

Regeringen har idag den 21 september gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att vidta åtgärder som säkerställer myndighetens långsiktiga arbete avseende säkerhetsskydd och informationssäkerhet för att bättre möta förändrade och framtida krav som ställs. Regeringe...

September 26, 2017

Ett mer använt uttryck för hantering av känsliga uppgifter är accesskontroll.  Det innebär att användares be­hörig­het i ett nät­verk beror på deras roll i organisationen. Man har ett antal för­definierade roller som lätt kan knytas till olika an­vändare. Varje an­vänd...

September 8, 2017

Ny undersökning visar stora brister i IT säkerheten.

Sverige står splittrat i sin cybersäkerhet och brister ”gång på gång” i sin säkerhet inom it-drift. Det konstaterar FRA och Säpo i en hemligstämplad rapport som lämnats till regeringen och som SvD tagit del av.

It-skan...

September 8, 2017


Statsförvaltningen behöver ett samordnat synsätt och system för IT. Det skulle inte bara minska kostnaderna – utan också se till att uppgifter som finns i systemen inte hamnar på servrar i främmande land och hanteras av personal utan säkerhetsklassning

Det totala haver...

August 30, 2017

DMA varnar GDPR-påverkan är global

EU: s nya dataskyddslag kommer att tillämpas på företag över hela världen
Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR) är snabb närmar sig och organisationer måste överensstämma före den 25 maj 2018.
Europa har ett flertal olika dataskyd...

August 27, 2017

Chrysaor är ett spionprogram som tros vara skapad av NSO Group Technologies. Crysaor tros vara relaterat till iOS Pegasus malware som analyserades av Citizen Lab och Lookout.¨   En av de mest sofistikerade och svårfångade mobila spionprogram produkterna....

Please reload

Taggar

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING