May 23, 2018

Datainspektionens jätteblunder: det går inte längre att hitta GDPR-informationen


Med bara två dagar kvar tills GDPR-lagstiftningen träder i kraft är det många som tar webben till hjälp för att sätta sig in i ämnet. Men alla som googlar efter Datainspektionens GDPR-arti...

August 27, 2017

Riksrevisionen kritiserar svenska myndigheters informationssäkerhet och arbete med känslig information. Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och gör oberoende granskningar av statlig verksamhet.Riksrevisionen har vid sin granskning gått igenom hur 9 olik...

August 26, 2017

Transportstyrelsen varslade enligt Dagens Nyheter regeringskansliet i december 2015 om att utläggningen av it-drift utomlands kunde innebära risker vad gällde hantering av känslig information, inte minst på grund av tidspress.

Det framgår av en rapport från myndigheten...

August 24, 2017


Nästa år börjar nya regler för dataskydd gälla inom hela EU liksom i Norge, på Island och i Liechtenstein. Vad behöver ditt företag göra för att efterleva de nya reglerna och undvika att drabbas av kostsamma sanktionsavgifter?

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börj...

Please reload

Taggar

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING