August 25, 2017

Den pågående konjunkturavmattningen i svensk ekonomi drar ner byggindustrin till ett tomgångsläge, heter det i prognosen. Den konjunkturavmattning som tog sin början under fjärde kvartalet i fjol fortsätter i år.

– 2012 blir inget bra år tillväxtmässigt. Nästa år har fö...

Please reload

Taggar

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING