August 30, 2017

Den svenska regeringen med arbets­marknadsminister Ylva Johansson (S) i spetsen vill lagstifta om ett huvudentreprenörsansvar. Det innebär att löneansvaret för en byggarbetare ligger på huvudentreprenören, inte nödvändigtvis på det företag där byggarbetaren har sin ans...

August 27, 2017

Vid större entreprenader är det nästan ofrånkomligt att det blir ändringar och tillägg, ofta benämns dessa ÄTA (ändrings och tilläggsarbeten), andra benämner dem plusminusarbeten.  ÄTA kan delas in i olika grupper, vilka kan vara:

ÄTA på grund av förändring i lagstiftni...

August 25, 2017

Den pågående konjunkturavmattningen i svensk ekonomi drar ner byggindustrin till ett tomgångsläge, heter det i prognosen. Den konjunkturavmattning som tog sin början under fjärde kvartalet i fjol fortsätter i år.

– 2012 blir inget bra år tillväxtmässigt. Nästa år har fö...

Please reload

Taggar

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING