May 29, 2018

Statistiska centralbyrån har tagit reda på hur många upphandlare och inköpare som finns i Sverige. Det är färre än du tror.

Statistiska centralbyrån har räknat ut hur många upphandlare och inköpare det finns i Sverige och kommit fram till siffran 18 517 personer. Det st...

May 23, 2018

Datainspektionens jätteblunder: det går inte längre att hitta GDPR-informationen


Med bara två dagar kvar tills GDPR-lagstiftningen träder i kraft är det många som tar webben till hjälp för att sätta sig in i ämnet. Men alla som googlar efter Datainspektionens GDPR-arti...

May 15, 2018

Polisens upphandling av persondokument och passystem ska göras om
2018-05-14 | Linda Kante

Två medarbetare på Polismyndigheten deltog i en upphandling samtidigt som de var kontaktpersoner till den befintliga leverantören och hade omfattande kontakter med denna. Kammarrät...

May 15, 2018

Polisens upphandling av persondokument och passystem ska göras om
2018-05-14 | Linda Kante

Två medarbetare på Polismyndigheten deltog i en upphandling samtidigt som de var kontaktpersoner till den befintliga leverantören och hade omfattande kontakter med denna. Kammarrät...

Please reload

Taggar

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING