February 2, 2018

Den ekonomiska återhämtningen inom euroområdet bidrar till ökad tillväxt i de nordiska länderna. Bygginvesteringarna väntas fortsätta uppåt 2018, även om det är en lägre ökningstakt än tidigare.
Det visar Sveriges Byggindustriers rapport "Nordisk byggkonjunktur 2017–20...

Please reload

Taggar

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING