October 31, 2017

Missnöjda anställda kan upptäckas innan de väljer att säga upp sig. Det lovar svenska företaget Netigate, som utvecklat artificiell intelligens för personalavdelningen.

– Det handlar om att ha så mycket data som möjligt, säger John Kjellquist på Netigate.

Robotar har fåt...

October 31, 2017

Salem Kurda har haft sin orientaliska livsmedelsbutik i Husby i 32 år. Nu stänger han den på grund av kriminaliteten i området. 

– Tryggheten för oss företagare i Husby har försämrats den senaste tiden. Vi har krävt att både politiker och centrumägare ska ta vår oro på...

October 30, 2017

Stadsförnyelse handlar idag i stor utsträckning, eller kanske främst om att skapa nya bostäder. Men även arbetsplatser är en viktig beståndsdel för att kunna skapa en levande och dynamisk stadsbildning. I ett läge där konjunkturen är stark och näringslivet är fortsatt...

October 27, 2017

Hur ditt företag kan gå från Cybersecurity till Cyber-Resiliens

En panel av IT-säkerhetsexperter delar deras insikter om cybersäkerhetsfrågor under ” Carousel AlwaysOn Technology Symposium”.

En panel cybersäkerhetsexperter som erbjöd tips om hur man kan bli mer motstånds...

October 25, 2017

Över 200 000 datasystem har drabbats. Helgens cyberattack beskrivs som den mest omfattande i historien. Men attacken är bara en i raden av allvarliga angrepp de senaste åren.   Såväl myndigheter som företag har drabbats av utpressningsviruset Wannacry. Den europei...

October 24, 2017

Trend Micro placerar sig återigen i toppen när det gäller att upptäcka intrångsförsök med en hundra procentig detektionskapacitet i det senaste testet som analysföretaget NSS Labs har genomfört.I testet var det bara Trend Micro och ytterligare en säkerhetsleverantör so...

October 24, 2017

Datalagring är helt avgörande för arbetet med att upptäcka terroristnätverk, förhindra terroristattentat och bekämpa spioneri. Om inte Säkerhetspolisen får tillgång till teleuppgifter från operatörerna får det allvarliga konsekvenser för den operativa förmågan och för...

October 10, 2017

Avsaknaden av ett säkert lösenord kan leda till förlust av konfidentiellt material då identitetsstöld står för 64 procent av alla dataöverträdelser globalt, enligt Gemalto Breach Level Index (2016).

Här är fem rekommenderade steg för att skapa ett säkert lösenord som du...

October 3, 2017

Fyra gånger pengarna för att stärka IT-säkerheten
I en interpellationsdebatt i riksdagen uppgav justitieminister Morgan Johansson (S) att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får 40 miljoner kronor i anslag nästa år för att stärka samhällets motståndskraft...

Please reload

Taggar

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING