September 26, 2017

Regeringen har idag den 21 september gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att vidta åtgärder som säkerställer myndighetens långsiktiga arbete avseende säkerhetsskydd och informationssäkerhet för att bättre möta förändrade och framtida krav som ställs. Regeringe...

September 26, 2017

Ett mer använt uttryck för hantering av känsliga uppgifter är accesskontroll.  Det innebär att användares be­hörig­het i ett nät­verk beror på deras roll i organisationen. Man har ett antal för­definierade roller som lätt kan knytas till olika an­vändare. Varje an­vänd...

September 12, 2017
2017-09-07 | Linda Kante

Ökat säkerhetsfokus på NCC har bidragit till att  minska antalet arbetsplatsolyckor. Under de senaste sex åren har antalet  arbetsplatsolyckor nära nog halverats. Idag diskuteras vikten av säkerhet på Awareness
Day på alla NCC:s arbetsplatser.

– A...

September 11, 2017

Den spanska dataskyddsmyndigheten menar att Facebook har samlat in information och uppgifter om sina användare utan att ha berättat för dem hur de ska användas.

Myndigheterna menar att man hittat minst tre fall där bolaget samlat data om individers kön, religiösa å...

September 8, 2017

Ny undersökning visar stora brister i IT säkerheten.

Sverige står splittrat i sin cybersäkerhet och brister ”gång på gång” i sin säkerhet inom it-drift. Det konstaterar FRA och Säpo i en hemligstämplad rapport som lämnats till regeringen och som SvD tagit del av.

It-skan...

September 8, 2017


Statsförvaltningen behöver ett samordnat synsätt och system för IT. Det skulle inte bara minska kostnaderna – utan också se till att uppgifter som finns i systemen inte hamnar på servrar i främmande land och hanteras av personal utan säkerhetsklassning

Det totala haver...

September 4, 2017

Anställda hos den amerikanska storbanken Wells Fargo har skapat fler fejkkonton åt kunder än vad tidigare undersökning har visat.

Det framgår av bolagets utökade analys i frågan som numera täcker en längre tidsperiod. Den nya analysen indikerar att 3,5 miljoner potentie...

Please reload

Taggar

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING