August 30, 2017

Den svenska regeringen med arbets­marknadsminister Ylva Johansson (S) i spetsen vill lagstifta om ett huvudentreprenörsansvar. Det innebär att löneansvaret för en byggarbetare ligger på huvudentreprenören, inte nödvändigtvis på det företag där byggarbetaren har sin ans...

August 30, 2017

DMA varnar GDPR-påverkan är global

EU: s nya dataskyddslag kommer att tillämpas på företag över hela världen
Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR) är snabb närmar sig och organisationer måste överensstämma före den 25 maj 2018.
Europa har ett flertal olika dataskyd...

August 27, 2017

Chrysaor är ett spionprogram som tros vara skapad av NSO Group Technologies. Crysaor tros vara relaterat till iOS Pegasus malware som analyserades av Citizen Lab och Lookout.¨   En av de mest sofistikerade och svårfångade mobila spionprogram produkterna....

August 27, 2017

Efter skandalen hos Transportstyrelsen vill regeringen se en "säkrare statlig it-drift genom ökad samordning". Uppdraget går något oväntat till - Försäkringskassan. En myndighet som har kritiserats hårt för att inte ens klara av sin egen kärnverksamhet.

Regeringen ger n...

August 27, 2017

Vid större entreprenader är det nästan ofrånkomligt att det blir ändringar och tillägg, ofta benämns dessa ÄTA (ändrings och tilläggsarbeten), andra benämner dem plusminusarbeten.  ÄTA kan delas in i olika grupper, vilka kan vara:

ÄTA på grund av förändring i lagstiftni...

August 27, 2017

Riksrevisionen kritiserar svenska myndigheters informationssäkerhet och arbete med känslig information. Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och gör oberoende granskningar av statlig verksamhet.Riksrevisionen har vid sin granskning gått igenom hur 9 olik...

August 27, 2017

Hur ser det ut ur ett globalt perspektiv ?  Gällande t.ex GDPR & Molnet.
Cispe är en sammanslutning av leverantörer av molntjänster för infrastruktur som är verksamma i Europa. Ett av dess viktigaste syften är skapa riktlinjer för hur molnleverantörer ska tillhandahåll...

August 27, 2017

Det är ingen nyhet att det är brist på säkerhetsexperter. En anledning som ofta framförs är att för få satsar på en karriär inom it-säkerhet. Är det så och i så fall varför?  Att satsa på säkra kort i form av erfarna säkerhetsexperter är en strategi som fungerat bra ti...

August 27, 2017

I en undersökning som gjordes på säkerhetskonferensen Black Hat nyligen berättade 250 hackare om vad de tycker om olika säkerhetsprodukter. 38 procent av hackarna tycker att flerfaktorsautentisering är svårast att knäcka. På andra plats kommer kryptering, med 32 procen...

August 26, 2017

Transportstyrelsen varslade enligt Dagens Nyheter regeringskansliet i december 2015 om att utläggningen av it-drift utomlands kunde innebära risker vad gällde hantering av känslig information, inte minst på grund av tidspress.

Det framgår av en rapport från myndigheten...

Please reload

Taggar

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING