October 30, 2017

Stadsförnyelse handlar idag i stor utsträckning, eller kanske främst om att skapa nya bostäder. Men även arbetsplatser är en viktig beståndsdel för att kunna skapa en levande och dynamisk stadsbildning. I ett läge där konjunkturen är stark och näringslivet är fortsatt...

Please reload

Taggar

Please reload

 

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING