BAS-P & BAS - U

Byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare - intygsutbildning

BAS-P & BAS-U

 

Intygsutbildning Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-P & BAS-U

Det är ett lagkrav på att det vid varje bygg-, anläggning- och installationsarbete ska finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) och utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnaren. 

 

De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011. 

Utbildningen behandlar det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS-P och BAS-U. Deltagarna får god kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering i syfte att få de nödvändiga kunskaperna som krävs för att vara verksam i rollen som byggarbetsmiljösamordnare.

Du behöver inga förkunskaper men det är en fördel om du har viss kännedom om projekterings-, bygg-, installations- eller anläggningsarbete. Utbildningen vänder sig till alla som skall arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt de som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall se ut såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl.

Innehåll

  • Grundläggande arbetsmiljökunskaper

  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen

  • Arbetsplatsens utformning

  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande

  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar

  • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar

  • Byggherre- och projekteringsansvar

  • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan

  • Orientering om de föreskrifter (AFS:ar) som berör dig som BAS-P och BAS-U

  • Efter kursen mejlas elektroniska dokument ut till Dig, mallar som du kan använda i Ditt arbete som BAS-P och BAS-U

Efter genomförd utbildning får du ett deltagarintyg, deltagarintyget är personligt. 

Våra utbildningar utgår från en casebaserad pedagogik med ett strukturerat tillvägagångssätt som omfattar både hårda och mjuka värden. Under utbildningsdagen ger vi utrymme för att lyfta deltagarnas egna frågor.

Ingår utöver material: frukost, lunch, fika och eftersnack över en öl/alkoholfritt

Företagsanpassade grupputbildningar.  Vi skräddarsyr BAS-P och BAS-U utbildningar enligt era önskemål och för er arbetsgrupp från 8 deltagare. Kontakta oss för ett sådant upplägg.

PartnerConcept AB har en lång erfarenhet av affärsjuridik. Vi har tillgång till ett stort nätverk av utbildare och experter inom området. Vi känner till branschers utmaningar och kan möta de krav som företag behöver känna till vid förändringar av lagar och förordningar. Det gör oss flexibla och effektiva som utbildningspartner.
Vi tar fram såväl kompetenshöjande punktinsatser inom juridik, ekonomi och ledarskap som skräddarsydda utbildningsupplägg för din organisation.

Kontakta oss för kompletterande frågor eller bokning på tel: 08 506 362 93

PARTNERCONCEPT AB  I  UTBILDNING REKRYTERING I KONSULTING